ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Powdered Sugar

คำนิยาม

Powdered Sugar เป็นสารให้ความหวาน การเพิ่ม Powdered Sugar ในผลิตภัณฑ์ของเราจะทำให้ผลิตภัณฑ์ดึงดูดแมลงมากินสารรสหวานได้มากขึ้น