ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Proprietary Polymer Solution

คำนิยาม

ด้วยเหตุผลด้านการแข่งขัน ผู้จัดหา Proprietary Polymer Solution นี้ได้ขอให้เราปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม แต่เราสามารถบอกคุณได้ว่านี่เป็นสารละลายที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบของโพลีเมอร์ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยปรับความสามารถในการไหล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถช่วยป้องกันคราบเกาะติด