ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Proprietary Resin

คำนิยาม

ด้วยเหตุผลด้านการแข่งขัน ซัพพลายเออร์ของเรซินนี้ได้ขอให้เราปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม แต่เราสามารถแจ้งข้อมูลต่อคุณได้ว่าเป็นเรซินที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อผลิตถุงพลาสติกและซิปปิดถุง และสามารถย่อยสลายได้ผ่านทางการรับซื้อขยะข้างถนนเพื่อทำปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์ที่รับเศษอาหารและถุงที่ย่อยสลายได้ (ไม่ได้มีไว้สำหรับการทำปุ๋ยหมักด้วยตนเอง) ให้ตรวจสอบการรับซื้อขยะข้างถนนเพื่อทำปุ๋ยหมักในเชิงพาณิชย์ในชุมชนของคุณ เนื่องจากไม่มีบริการเหล่านี้ในหลายพื้นที่