ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Quaternary Ammonium Compounds

คำนิยาม

Quaternary Ammonium Compounds (Active) เป็นสารออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์จะควบคุมสัตว์รบกวนบางชนิดและจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาต้านจุลชีพ และสารขับไล่