ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Silica

คำนิยาม

Silica เป็นสารเพิ่มความข้นของของเหลวที่สามารถพบได้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่หลากหลาย นอกจากนี้ Silica ยังถูกเรียกว่า "Silicon dioxide" ในผลิตภัณฑ์ของเรา เราใช้ Silica เพื่อช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์มีลักษณะคล้ายเจลอยู่ตลอดเวลา ในผลิตภัณฑ์บางชนิด สารนี้ยังทำหน้าที่ป้องกันการตกตะกอนโดยป้องกันไม่ให้อนุภาคตกตะกอน