ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sodium Borate

คำนิยาม

Savisol® หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Borax ซึ่งเป็น Sodium borate เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ถูกใช้มานานหลายทศวรรษในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่หลากหลาย เช่น โลชั่น ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ และผลิตภ้ณฑ์ดูแลผิว เราใช้ Diisopropanolamine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Sodium borate ยังสามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ที่ปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีเสถียรภาพเป็นเวลานาน ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ค่า pH ของสูตรยังสามารถมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสูตรที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น จำกัดแนวโน้มในการกัดกร่อนกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องจ่าย