ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sodium Carbonate

คำนิยาม

Sodium carbonate เป็นสารปรับค่า pH ที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Sodium carbonate ปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์และเพิ่มเสถียรภาพเมื่อเวลาผ่านไป ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากกว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสบู่มากกว่า ในทางตรงกันข้าม สูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่า จะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพรมมากกว่า เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ค่า pH ของสูตรยังสามารถมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสูตรที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น จำกัดแนวโน้มในการกัดกร่อนกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องจ่าย Sodium carbonate ยังสามารถใช้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ช่วยให้สูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ดีขึ้นด้วยการมีผลกระทบต่อโมเลกุลในสูตร ซึ่งจะช่วยให้สูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น