ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sodium Hypochlorite (Active)

คำนิยาม

Sodium Hypochlorite (Active) เป็นสารออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์จะควบคุมสัตว์รบกวนบางชนิดในผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาต้านจุลชีพ และสารขับไล่