ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sodium Stearate

คำนิยาม

Sodium stearate เป็นสบู่ธรรมดาที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สารวัตถุดิบนี้จะทำหน้าที่เป็นสารทำอิมัลชันและสารช่วยละลายสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลท่อน้ำของเรา