ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Steartrimonium Chloride

คำนิยาม

Steartrimonium chloride เป็นสารกันเสียที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันเนื่องมาจากคุณสมบัติในการต่อต้านไฟฟ้าสถิตย์ Steartrimonium chloride ทำหน้าที่ต่อต้านไฟฟ้าสถิตและเป็นสารกันเสียที่สามารถปรับค่า pH ของสูตรได้ เราใช้ Steartrimonium chloride ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของสูตรผลิตภัณฑ์ เพื่อรับประกันการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอของส่วนประกอบ