ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Tributoxyethyl Phosphate

คำนิยาม

Tributoxyethyl Phosphate เป็นพลาสติไซเซอร์ที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ขัดและตกแต่งพื้น โดยทำหน้าที่เป็นสารก่อฟิล์มด้วยการเปลี่ยนอนุภาคของโพลีเมอร์ให้เป็นฟิล์มที่ทนทานและยืดหยุ่น หากไม่มีพลาสติไซเซอร์ อนุภาคของโพลีเมอร์ก็จะเปราะบาง