ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

White Mineral Oil

คำนิยาม

White mineral oil เป็นสารนำพาที่เป็นของเหลวใสที่สามารถพบได้ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่หลากหลาย สารนำพาทำหน้าที่ตามที่ชื่อบ่งบอก นั่นคือช่วยนำพาผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นผิวด้วยการทำให้สูตรจางลงหรือข้นขึ้น หรือเพียงแค่ช่วยให้มั่นใจว่า ส่วนผสมอื่น ๆ จะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในสูตรที่ใช้ White mineral oil เนื่องจากหากไม่มีสารนำพาผลิตภัณฑ์อาจจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน White mineral oil ยังสามารถใช้เป็นสารทำความสะอาดหรือ "สารลดแรงตึงผิว" ซึ่งช่วยขจัดฝุ่น ละอองสิ่งสกปรก และคราบแข็ง หรือเป็นสารเพิ่มความคงตัวที่ช่วยรักษาสูตรผลิตภัณฑ์เมื่อสัมผัสกับอากาศ แสง หรือความร้อน หรือเป็นสารป้องกันการเกิดฟองที่ช่วยลดการเกิดฟองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการเคลือบผิวหลังการใช้งาน