ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความรับผิดชอบคือวัฒนธรรมขององค์กรของเรา

ในฐานะบริษัทครอบครัวที่มีอายุ 131 ปี เราทราบดีว่า การตัดสินใจในวันนี้มีส่วนกำหนดโลกในวันข้างหน้า จากส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเราไปจนถึงวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ เราทุ่มเทให้กับการทำงานในแต่ละวันเพื่อทำในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้คน โลก และคนรุ่นต่อไป

ที่ SC Johnson เราทุ่มเทในเรื่อง:

  • การเคารพต่อผู้คนและการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป 
  • ปฎิบัติตามทุกกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต 
  • การเลือกส่วนผสมโดยใช้ขั้นตอน Greenlist ของ SC Johnson
  • การลดการปลดปล่อยมลภาวะ ของเสีย และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และลดผลกระทบจากการฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด
  • ไม่ตัดไม้ทำลายป่าภายในปีค.ศ. 2020 ผ่านทางการจัดหาเยื่อกระดาษ กระดาษ บรรจุภัณฑ์และน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน 
  • มีส่วนช่วยชุมชนของเราผ่านทางองค์กรการกุศลและอาสาสมัคร

เรากำลังตอบแทนคืน

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 บริษัทได้บริจาคกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 5% ให้กับการกุศลในด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน บริการด้านสังคม สุขภาพและสุขภาวะ และศิลปะ วัฒนธรรม และมนุษยธรรม นอกจากนี้ เกือบ 60 ปีที่ SC Johnson Giving, Inc. ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลของเราได้ให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ นี่เป็นการขยายผลกระทบในขนาดใหญ่ของบริษัทซึ่งได้เริ่มงานด้านการกุศลในทศวรรษที่ผ่านมา

เรากำลังสร้างความแตกต่าง

ปัจจุบันเรามีโครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียน 15 โครงการในทั่วโลกเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา ซึ่งรวมไปถึงโครงการพลังงานลมในสหรัฐ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และเม็กซิโก โดยใช้มีเทนจากการฝังกลบโดยภาครัฐบาลในสหรัฐ พลังงานแสงอาทิตย์ในจีน เนเธอร์แลนด์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และการเผามวลชีวภาพเสียในอินโดนีเซียให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนต่อน้ำสำหรับการผลิตยาจุดกันยุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในผู้คนและโลกของเรา โปรดเข้าเยี่ยมชมรายงานความยั่งยืนออนไลน์ของเราที่นี่