Bỏ qua để vào Nội dung chính

Có gì bên trong?

Tại SC Johnson, chúng tôi luôn nỗ lực lựa chọn các thành phần mà bạn có thể yên tâm sử dụng và sẵn lòng chia sẻ thông tin một cách cởi mở. Là một công ty gia đình, chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này, bởi chúng tôi muốn giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho gia đình bạn.

Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho các thành phần trong phổ mùi hương của chúng tôi.