Bỏ qua để vào Nội dung chính

Bảng thành phần tạo mùi của SC Johnson

Xem Thành phần chất tạo mùi


Dưới đây là danh sách toàn bộ những thành phần tạo mùi mà từ đó các chuyên gia chế tạo nước hoa của chúng tôi chọn ra để tạo mùi cho SC Johnson.

Hãy nhớ rằng những thành phần này là các phân tử vô cùng nhỏ bé. Một chất tạo mùi thường pha trộn 50 đến 200 thành phần để tạo ra mùi hoàn hảo. Nhưng chất tạo mùi thường vẫn chỉ chiếm chưa đầy 2% hàm lượng của sản phẩm.

Chúng tôi chia sẻ toàn bộ bảng thành phần tạo mùi của mình để những người bị dị ứng hoặc quan ngại về một thành phần cụ thể có thể biết được liệu thành phần đó có được sử dụng không. (Hãy truy cập từng trang sản phẩm của chúng tôi để xem các thành phần tạo mùi theo sản phẩm.)
 

Nếu chúng tôi sử dụng thành phần bạn quan ngại, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số  0-2663-0860  để chúng tôi có thể giúp bạn chọn sản phẩm cụ thể.

Xin lưu ý: Bảng thành phần tạo mùi của SC Johnson được xây dựng vào những năm 2000 và sử dụng chính thức năm 2012. Chúng tôi sử dụng bảng thành phần tạo mùi để định hướng phát triển những sản phẩm mới hoặc cải tiến những sản phẩm hiện có. Những sản phẩm cũ và chưa được cải tiến có thể vẫn sử dụng những thành phần trước khi có bảng này nhưng tất cả các thành phần sản phẩm của SC Johnson đều đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành và chính phủ. Đồng thời, chúng tôi đang có những bước tiến bộ đáng kể trong việc cải tiến những sản phẩm còn lại trong danh mục của mình để phù hợp với bảng này. Chúng tôi cũng liên tục củng cố bảng này, bổ sung hoặc loại bỏ những thành phần khi những thông tin hoặc nghiên cứu mới đặt ra yêu cầu cần phải cải tiến.