Bỏ qua để vào Nội dung chính

2,5,8, 11 Tetramethyl-6-dodecyn-5,8 Diol Ethoxylate

Định nghĩa

2,5,8, 11 Tetramethyl-6-dodecyn-5,8 Diol Ethoxylate là một chất thấm ướt cũng có thể được tìm thấy trong các loại sơn và thuốc nhuộm. Trong công thức của chúng tôi, chúng tôi sử dụng nó trong các sản phẩm để giúp công thức trải rộng khắp bề mặt và làm sạch hiệu quả hơn.