Bỏ qua để vào Nội dung chính

2-Hexoxyethanol

Định nghĩa

2-hexoxyethanol là một chất làm sạch, hay còn gọi là "chất hoạt tính bề mặt", mà chúng tôi sử dụng trong sản phẩm của mình để loại bỏ các chất bẩn và cặn bám. Nó hoạt động bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn để làm các hạt đó long ra khỏi bề mặt mà chúng bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi.