Bỏ qua để vào Nội dung chính

C.I. 21108

Định nghĩa

C.I. 21108 là chất tạo màu, hay còn gọi là thuốc nhuộm. Chúng tôi cho các loại thuốc nhuộm vào sản phẩm vì nhiều lý do, bao gồm việc giúp bạn nhìn thấy nơi sản phẩm được sử dụng, khi nào một sản phẩm được sử dụng hết hoặc vì các lý do thẩm mỹ. Trong các sản phẩm chăm sóc giày, thuốc nhuộm hoặc bột màu cũng giúp khôi phục lại màu hoặc bề mặt bị xước. Có rất nhiều nhà cung cấp có chất tạo màu này, và họ chịu trách nhiệm về các thành phần sản phẩm.