Bỏ qua để vào Nội dung chính

C10-12 Alkane/Cycloalkane

Định nghĩa

C10-12 Alkane/Cycloalkane là một chất mang cũng có thể được tìm thấy trong chất tẩy sơn và véc-ni. Chất này giúp mang một sản phẩm nổi lên bề mặt bằng cách làm loãng hoặc làm đặc công thức sản phẩm đó, hoặc đơn giản là đảm bảo sự phân bố đều của các thành phần khác trong công thức. Chúng tôi sử dụng chất này vì nếu không có chất mang, sản phẩm sẽ không hoạt động đồng đều trên toàn bề mặt.