Bỏ qua để vào Nội dung chính

Montan Cera

Định nghĩa

Montan Cera là sáp có thể được tìm thấy trong các sản phẩm đánh bóng xe hơi. Chúng tôi sử dụng Montan Cera trong các sản phẩm của mình để giúp duy trì sự ổn định của thuốc nhuộm trong công thức và mang lại lợi ích sáng bóng cho bề mặt da.