Bỏ qua để vào Nội dung chính

Styrene/Acrylates Copolymer

Định nghĩa

Styrene/Acrylates Copolymer là một loại polime có thể được tìm thấy trong mỹ phẩm. Thêm Styrene/Acrylates Copolymer vào các sản phẩm của chúng tôi giúp tăng độ bóng trên bề mặt mà nó được sử dụng.