Bỏ qua để vào Nội dung chính

Alkanes

Định nghĩa

Alkanes là dung môi cũng có thể được tìm thấy trong cao su và sơn dầu. Trong các sản phẩm của chúng tôi, alkan được sử dụng để giúp hòa tan một thành phần hoạt chất hoặc một mùi hương trong sản phẩm.