Bỏ qua để vào Nội dung chính

Butane

Định nghĩa

Butane là một chất đẩy được sử dụng trong các bình xịt. Nó thường được sử dụng cùng với các loại chất đẩy khác như isobutan và propan. Mặc dù butan thường được biết đến nhờ ứng dụng của nó trong các thiết bị làm nóng và bật lửa, song khi sử dụng làm chất đẩy, năng lượng của nó lại đến từ quá trình nén trong hộp kín chứ không phải do được đốt cháy hay làm nóng.