Bỏ qua để vào Nội dung chính

Calcium Chloride

Định nghĩa

Calcium Chloride Dihydrate là một nguồn Canxi tinh thể hoà tan trong nước tuyệt vời để sử dụng tương ứng với Chloride. Các hợp chất Chloride có thể dẫn điện khi hòa tan trong nước. Vật liệu chứa Chloride có thể bị phân hủy bằng điện phân thành khí clo và kim loại. Chúng được tạo thành qua các quá trình clo hoá khác nhau, trong đó ít nhất một a-ni-on clo(Cl-) liên kết cộng hóa trị với kim loại hoặc ca-ti-ông có liên quan. Có thể chuẩn bị các công thức độc quyền và mang lại độ tinh khiết cao. Ion Chloride kiểm soát sự cân bằng chất lỏng và độ pH trong các hệ thống trao đổi chất. Chúng có thể tạo thành các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ. Calcium Chloride thường có trong hầu hết các thể tích. Các thành phần có độ tinh khiết cao và độ tinh khiết siêu cao giúp nâng cao chất lượng quang học và tính hữu ích theo tiêu chuẩn khoa học.