Bỏ qua để vào Nội dung chính

Coconut Shell Flour

Định nghĩa

Coconut Shell Flour là chất làm đầy được sử dụng trong sản xuất nhang trừ muỗi. Nguyên liệu này cũng được sử dụng trong sản xuất thủy tinh. Nguyên liệu này được làm từ vỏ quả dừa đã được tách cùi và xơ dừa, sau đó được nghiền mịn. Trong nhang trừ muỗi, nó được nén lại để tạo thành cấu trúc của khoanh nhang, sau đó khoanh nhang được thêm vào thành phần hoạt tính.