Bỏ qua để vào Nội dung chính

Corn Starch

Định nghĩa

Corn starch là môt chất mang, có thể tìm thấy trong các mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Một chất mang, giống như tên gọi của nó, giúp mang một sản phẩm nổi lên bề mặt bằng cách làm loãng hoặc làm đặc công thức sản phẩm đó, hoặc đơn giản là đảm bảo sự phân bố đều của các thành phần khác trong công thức. Chúng tôi sử dụng bột ngô vì nếu không có chất mang, sản phẩm sẽ không hoạt động đồng đều trên toàn bề mặt. Đôi khi chúng tôi sử dụng bột ngô như một chất hấp thụ, giúp thẩm thấu công thức sản phẩm và đưa nó lên bề mặt dự kiến.