Bỏ qua để vào Nội dung chính

Dearomatized Alkanes

Định nghĩa

Dearomatized Alkanes là một chất mang cũng có thể được tìm thấy trong mỹ phẩm. Một chất mang, giống như tên gọi của nó, giúp mang sản phẩm lên bề mặt bằng cách làm loãng hoặc làm đặc công thức, hoặc đơn giản là đảm bảo sự phân bố đều của các thành phần khác trong công thức. Chúng tôi sử dụng Dearomatized Alkanes vì nếu không có chất mang, sản phẩm không thể có tác dụng đồng đều trên toàn bề mặt.