Bỏ qua để vào Nội dung chính

Diethylene glycol monoethyl ether

Định nghĩa

Diethylene glycol monoethyl ether là một chất hòa tan đảm bảo sự phân bố đều của các thành phần trong sản phẩm, giúp sản phẩm hoạt động tốt hơn. Cho dù bạn có lắc hoặc trộn một công thức gồm dầu và nước kỹ đến mức nào, thì sau một thời gian, các loại dầu sẽ vẫn tách khỏi phần còn lại của chất lỏng, giống như nước sốt salad. Chất hòa tan, ví dụ như mineral spirits, giúp duy trì tỷ lệ hòa trộn trong công thức sản phẩm của chúng tôi. Nó cũng có thể được sử dụng như một chất thấm ướt giúp sản phẩm trải rộng khắp bề mặt và làm bóng hiệu quả hơn.