Bỏ qua để vào Nội dung chính

Dimefluthrin

Định nghĩa

Dimefluthrin là thành phần hoạt tính. Chúng tôi sử dụng thành phần hoạt tính trong các sản phẩm bioxit, ví dụ như thuốc diệt côn trùng, chất chống vi trùng hoặc sản phẩm đuổi côn trùng, để kiểm soát một loài sâu bọ gây hại.