Bỏ qua để vào Nội dung chính

Ethanol

Định nghĩa

Ethanol là một chất hòa tan, có thể tìm thấy trong các sản phẩm mỹ phẩm, sữa dưỡng thể và chăm sóc tóc. Nó làm việc bằng cách hòa tan các thành phần của sản phẩm để giúp chúng được trộn lẫn với nhau tốt hơn. Nó cũng có thể hoạt động như một chất mang hoặc chất làm sạch để giúp hòa tan các chất bẩn. Ethanol là chất cồn có trong đồ uống có cồn, song trong các sản phẩm tiêu dùng, nó được sử dụng với lượng rất nhỏ để giúp sản phẩm có tác dụng tốt hơn.