Bỏ qua để vào Nội dung chính

Ethoxylated Alcohol

Định nghĩa

Ethoxylated Alcohol là chất làm sạch, hoặc "chất hoạt động bề mặt", cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm tẩy rửa gia đình như chất tẩy rửa đa dụng và các sản phẩm làm sạch ô tô. Chúng tôi sử dụng chất này trong sản phẩm của mình để loại bỏ chất bẩn và cặn bám bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn và làm chúng long ra khỏi bề mặt đang bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi. Ethoxylated alcohol cũng có thể được sử dụng như chất tạo nhũ. Nó giúp các thành phần liên kết vào với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. Qua thời gian, các công thức trong một sản phẩm có thể bị phá vỡ. Chúng tôi cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm khi cần thiết để đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.