Bỏ qua để vào Nội dung chính

Gellan Gum

Định nghĩa

Gellan Gum là chất gel thường được sử dụng làm chất phụ gia thực phẩm. Trong sản phẩm của chúng tôi, nó giúp làm đặc và ổn định các thành phần của sản phẩm để chúng tạo ra một kết cấu ổn định ở dạng gel.