Bỏ qua để vào Nội dung chính

Hydrochloric acid

Định nghĩa

Hydrochloric acid là một chất mài mòn có thể tìm thấy trong các sản phẩm làm sạch gia dụng. Chúng tôi sử dụng nó để nâng cao hiệu quả làm sạch của công thức sản phẩm bằng cách tác động đến các phân tử trong công thức, làm cho chúng phối hợp với nhau tốt hơn. Hydrochloric acid cũng có thể là một chất điều chỉnh độ pH, giúp điều chỉnh độ pH của sản phẩm. Mỗi công thức có một độ pH tối ưu để hoạt động tốt nhất. Ví dụ, công thức có tính axit cao hơn sẽ giúp loại bỏ cặn xà phòng tốt hơn. Ngược lại, công thức có tính kiềm mạnh hơn có thể làm sạch thảm hiệu quả hơn. Chúng tôi sử dụng các chất điều chỉnh độ pH để đạt được độ pH tốt nhất cho một ứng dụng cụ thể. Cũng có khi chúng tôi sử dụng hydrochloric acid như một chất làm sạch để tẩy các vết cặn nước cứng.