Bỏ qua để vào Nội dung chính

Isoalkanes

Định nghĩa

Isoalkanes được dùng như một chất mang, giúp hòa tan hương liệu trong sản phẩm để nó được khuếch tán đều trong không khí.