Bỏ qua để vào Nội dung chính

Isobutane

Định nghĩa

Isobutane là một chất đẩy được sử dụng trong các bình xịt. Nó thường được sử dụng cùng với các chất đẩy khác như butane và propane. Mặc dù isobutane thường được biết đến với vai trò là một nhiên liệu, ví dụ như cho các bếp lửa trại, song khi sử dụng làm chất đẩy, năng lượng của nó lại đến từ quá trình nén trong hộp kín chứ không phải do được đốt cháy hay làm nóng.