Bỏ qua để vào Nội dung chính

Isobutylene

Định nghĩa

Isobutylene thường được sử dụng cùng với các chất đẩy khác như butane và propane. Mặc dù isobutylene thường được biết đến với mục đích dùng làm nhiên liệu, song khi sử dụng làm chất đẩy, năng lượng của nó lại đến từ quá trình nén trong hộp kín chứ không phải do được đốt cháy hay làm nóng. Chúng tôi sử dụng nó trong các sản phẩm của mình như một chất đẩy để giải phóng sản phẩm ra khỏi bình xịt.