Bỏ qua để vào Nội dung chính

Isopropanolamine

Định nghĩa

Isopropanolamine là một chất làm sạch dạng dung môi, có thể tìm thấy trong các sản phẩm làm sạch gia dụng và một số sản phẩm mỹ phẩm. Nó hoạt động bằng cách hòa tan các chất tồn dư còn lại trên các bề mặt trong nhà, ví dụ như dầu và xà phòng.