Bỏ qua để vào Nội dung chính

L Lactic Acid (Active)

Định nghĩa

L Lactic Acid là một Thành phần Hoạt tính. Thành phần Hoạt tính là chất kiểm soát một vật gây hại cụ thể trong một sản phẩm đã đăng ký, ví dụ như thuốc diệt côn trùng, chất chống vi trùng hoặc sản phẩm đuổi côn trùng.