Bỏ qua để vào Nội dung chính

Lauryl Dimethyl Amine Oxide

Định nghĩa

Lauryl dimethyl amine oxide là một chất làm sạch, hay còn gọi là "chất hoạt tính bề mặt" có thể tìm thấy trong nhiều sản phẩm, trong đó có dầu gội đầu và nước rửa chén. Chúng tôi sử dụng nó trong các sản phẩm của mình để loại bỏ chất bẩn và cặn bám bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn và làm chúng long ra khỏi bề mặt đang bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi.