Bỏ qua để vào Nội dung chính

Nitrogen

Định nghĩa

Nitrogen là một chất đẩy được sử dụng trong các bình xịt. Nitơ là một khí nén không cháy, không chứa các VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi). Nó chiếm hơn 75% trong không khí mà chúng ta thở.