Bỏ qua để vào Nội dung chính

Petroleum Distillate

Định nghĩa

Petroleum distillate là một chất hòa tan, có thể tìm thấy trong các sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và tóc. Chúng tôi sử dụng chất này trong các sản phẩm để hòa tan các thành phần nhằm giúp chúng hòa trộn vào nhau tốt hơn.