Bỏ qua để vào Nội dung chính

Polyethylene Oxide

Định nghĩa

Polyethylene oxide là một chất làm sạch, hay còn gọi là "chất hoạt tính bề mặt" có thể tìm thấy trong nhiều sản phẩm trang điểm và các sản phẩm khác, trong đó có kem đánh răng. Chúng tôi sử dụng nó trong các sản phẩm của mình để loại bỏ chất bẩn và các cặn bám bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn và làm chúng long ra khỏi bề mặt đang bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi.