Bỏ qua để vào Nội dung chính

Polysorbate 20

Định nghĩa

Polysorbate 20 là một chất tạo nhũ có thể tìm thấy trong các sản phẩm dưỡng ẩm, trang điểm và dầu gội đầu. Nó giúp các thành phần liên kết vào với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. Trong các sản phẩm có mùi hương, nó giúp đảm bảo phân bố đều mùi hương. Việc cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm giúp đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.