Bỏ qua để vào Nội dung chính

Polysorbate 80

Định nghĩa

Polysorbate 80 là một chất tạo nhũ, có thể tìm thấy trong các sản phẩm dưỡng ẩm, trang điểm và dầu gội đầu. Loại polysorbate 80 dùng cho thực phẩm là một trong những chất tạo nhũ được sử dụng phổ biến nhất trong món kem lạnh. Nó giúp các thành phần liên kết vào với nhau và giữ cho công thức không bị phá vỡ. Trong các sản phẩm có mùi hương, nó giúp đảm bảo phân bố đều mùi hương. Chúng tôi cho các chất tạo nhũ vào các sản phẩm khi cần thiết để đảm bảo các sản phẩm duy trì được hiệu quả giữa các lần sử dụng.