Bỏ qua để vào Nội dung chính

Potassium Hydroxide

Định nghĩa

Potassium hydroxide là một chất mài mòn có thể tìm thấy trong các sản phẩm tắm, làm sạch, trang điểm và dầu gội đầu. Chúng tôi sử dụng nó để nâng cao hiệu quả làm sạch của công thức sản phẩm bằng cách tác động đến các phân tử trong công thức, làm cho chúng phối hợp với nhau tốt hơn. Potassium hydroxide cũng có thể được sử dụng như một chất điều chỉnh độ pH trong các sản phẩm của chúng tôi. Là một chất điều chỉnh độ pH, nó giúp thay đổi độ pH của một sản phẩm để cải thiện sự ổn định của công thức theo thời gian.