Bỏ qua để vào Nội dung chính

Propane

Định nghĩa

Propane là một chất đẩy được sử dụng trong các bình xịt. Nó thường được sử dụng cùng với các chất đẩy khác như butane và isobutane. Mặc dù propane thường được biết đến với vai trò là một nhiên liệu, ví dụ như trong các lò nướng di động và vỉ nướng, song khi sử dụng làm chất đẩy, năng lượng của nó lại đến từ quá trình nén trong hộp kín chứ không phải do được đốt cháy hay làm nóng.