Bỏ qua để vào Nội dung chính

Proprietary Resin

Định nghĩa

Vì lý do cạnh tranh, nhà cung cấp chất nhựa này yêu cầu chúng tôi phải bảo mật thông tin, và chúng tôi có trách nhiệm thực hiện việc đó theo pháp luật. Song chúng tôi có thể khẳng định rằng nó là một loại nhựa mà chúng tôi sử dụng để làm túi nhựa và miệng khóa kéo, và nó có thể được phân hủy thành phân bón trong các trạm ủ phân thương mại ven đường có chấp nhận vụn thức ăn và túi có thể phân hủy thành phân ủ. (Không dùng cho ủ phân sân sau.) Hãy kiểm tra nếu trong khu vực bạn sống có sẵn các trạm ủ phân thương mại ven đường; vì nhiều khu vực không có các trạm này.