Bỏ qua để vào Nội dung chính

Proprietary Surfactant Blend

Định nghĩa

Vì lý do cạnh tranh, nhà cung cấp chất làm sạch này (chất hoạt tính bề mặt) yêu cầu chúng tôi phải bảo mật thông tin, và chúng tôi có trách nhiệm thực hiện việc đó theo pháp luật. Song chúng tôi có thể khẳng định rằng nó là một chất làm sạch mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm của mình để loại bỏ chất bẩn và các cặn bám bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn và làm chúng long ra khỏi bề mặt đang bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi.