Bỏ qua để vào Nội dung chính

Quaternary Ammonium Compounds

Định nghĩa

Quaternary Ammonium Compounds là một Hoạt chất. Hoạt chất là chất kiểm soát vi sinh vật hoặc côn trùng gây hại cụ thể trong một sản phẩm được đăng ký, ví dụ như thuốc diệt côn trùng, chất chống vi trùng hoặc sản phẩm đuổi côn trùng.