Bỏ qua để vào Nội dung chính

Silica

Định nghĩa

Silica là một chất cô đặc, có thể tìm thấy trong nhiều loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nó còn được gọi là "silicon dioxide". Trong các sản phẩm của mình, chúng tôi sử dụng silica để giúp sản phẩm duy trì cấu trúc dạng gel. Trong một số sản phẩm, chất này cũng hoạt động như tác nhân chống vón bằng cách ngăn chặn các hạt kết tủa.